Życzenia świąteczne – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie