Świąteczne życzenia! – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie