Świąteczne życzenia – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie