STATUT Stowarzyszenia – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie