Nasze serdeczne podziękowanie składamy

  • Firmie SYNCRON POLAND. Sp. z o.o.
  • Ambasadorowi i Pracownikom Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli
  • Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie
  • Pani Anonim z Urszulina
  • Ryszardowi Myć z Suszna
  • Barbarze i Karolowi Filipowicz

KAMYKI!