PIKNIK RODZINNY – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie