Grafika przedstawia Wielkanocne jajka na trawie

Jaj przepięknie malowanych,

świąt słonecznie roześmianych,

w poniedziałek dużo wody,

zdrowia, szczęścia oraz zgody

z okazji Wielkiej Nocy

życzą dzieciaki i pracownicy

Placówki!