O nas – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie