Obecnie w naszej Placówce mieszkają dzieci w wieku od 3 do 19 lat. W codziennej pracy wychowawczej staramy się uczyć naszych podopiecznych wykonywania czynności higieniczno – porządkowych, razem przygotowujemy posiłki, zachęcamy starsze dzieci do opieki nad młodszymi, wspólnie uczymy się i bawimy, ale także śmiejemy i smucimy. Dokładamy starań, aby do naszej Placówki wprowadzić choć namiastkę życia rodzinnego, dlatego jesteśmy nie tylko opiekunami, ale przede wszystkim przyjaciółmi dzieci, ich powiernikami i przewodnikami po drodze życia. Realizujemy program socjoterapeutyczny ,,Jesteśmy razem”, zaś każdy wychowawca dodatkowo prowadzi indywidualnie zajęcia wg opracowanego programu profilaktyczno – wychowawczego. Tak więc mamy zajęcia muzyczno – taneczne, kulinarne, integrujące z grupą oraz ekologiczne. Codzienną pracę wychowawczą wpierają także wolontariusze, którzy pomagają nam głównie w opiece nad młodszymi pociechami. Nasze plany i zamierzenia sięgają jednak dalej. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc i wsparcie, które otrzymujemy od ludzi dobrej woli, dlatego chcielibyśmy w niedalekiej przyszłości organizować imprezy kulturalne dla lokalnej społeczności, bowiem kierujemy się maksymą ,,Do ut des” i tego uczymy nasze dzieciaki.