Kontakt – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie