Bez kategorii – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie